logga 
         Startsidan     Om stiftelsen     Om SLO     Vanliga frågor     Informationsmaterial     Kontakt     Forskning     Aktivitet     Länkar     BritishFlag English
skyddade länkar --  Familjer      Styrelse      SLO-diskussionsforum     


senaste uppdatering
2021-01-24Länktips om att utveckla kommunikationen för personer med SLOS

Många föräldrar till barn med SLOS upplever att det är svårt att få till en bra kommunikation med barnen, särskilt för dem som är döva eller har hörselnedsättning. Här har vi samlat länkar till information om kommunikation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har filmer och skriftligt material om kommunikation samt länkar till information och tips:Länkar från olika regioner

Flera regioner har material, filmer och tips om alternativ kommunikation.

Habilitering och hälsa i Region Stockholm:

Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionen finns inspirationsmaterial om kommunikation och AKK. På hemsidan länkar de till en fin affisch om rätten att kommunicera:

De har också samlat filmer, korta informativa texter och tips på mer läsning:

I regionen finns kommunikations- och dataresurscentret DART. De arbetar med olika sätt att stödja kommunikation för personer med funktionsnedsättning. Dart ligger i Göteborg men tar emot patienter från hela Sverige.


Eldorado i Göteborg

I Göteborg finns en verksamhet som heter Eldorado som vänder sig till personer med svår flerfunktionsnedsättning. De har en omfattande utbildnings- och kursverksamhet och är uppskattade för sitt material "Ett gott samspel".


Region Uppsala

Region Uppsala har också information om kommunikation:

Podden funka olika

Podden Funka olika tar i tre program upp kommunikativt och kognitivt stöd. Tre personer berättar om stöd de använder sig av och hur de kommit fram till just de stöden. En arbets­terapeut och en logoped berättar om olika stöd och hur de fungerar.

Karlstadmodellen - en modell för språkträning

Karlstadmodellen är namnet på en språkträningsmodell som har utvecklats i samarbete mellan föräldrar, personal och for­skare under ledning av professor Iréne Johansson. Modellen är inte avgränsad till ålder eller diagnos. Mer information:

Inspirationshäfte om kommunikation för personer med svåra funktionsnedsättningar

Ett inspirationshäfte - Det gode samspil - från Nordisk Välfärds­center om kommunikation och hjälpmedel för personer med svåra funktionsnedsättningar. Häftet finns att ladda ner direkt via länken här:

Habiliteringen i Sverige

Föreningen Habilitering i Sverige länkar till en skrift om metoder för att stimulera språk och kommunikation hos personer inom habiliteringen


RSS

Klicka på den här symbolen för att prenumerera på uppdateringar av sidan

snabblänkarVåra texter är licensierade under Creative Commons. Det betyder att du gärna får använda dem i icke kommersiella syften, men inte får tjäna pengar på våra texter. Länka alltid tydligt till oss och var tydlig med vem som författade artikeln. Bilder är inte licensierade, men fråga så ordnar vi det.

senaste uppdatering
2017-11-23

Dokumentfot