Startsidan     Om stiftelsen     Om SLO     Vanliga frågor     Informationsmaterial     Kontakt     Forskning     Aktivitet     Länkar     BritishFlag English
skyddade länkar --  Familjer      Styrelse      SLO-diskussionsforum     

historikHistorik över medicinska framsteg


Syndromet SLO fick sitt namn efter de tre läkarna och genetikerna Smith, Lemli och Opitz, som 1964 skrev en artikel med beskrivning av 3 pojkar med missbildningssyndrom.

Det var en serie tillfälligheter som gjorde att några familjer i Sverige med barn med SLO fick kontakt med varandra 1988. Året efter bildade föräldrar i USA en intresseförening för barn med SLO. Information om detta förmedlades av den genetiker som diagnostiserat några svenska barn med SLO. I Sverige bildade fyra familjer 1990 en intressegrupp för SLO inom Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).

1993 publicerade några forskare en artikel om SLO i den ansedda brittiska tidskriften The Lancet. De skrev att orsaken till syndromet berodde på en felaktig kolesterolsyntes. Föräldragruppen i Sverige fick veta detta via den amerikanska föräldraföreningen och tog fram en kortfattad informations­broschyr om den nya kunskapen. Broschyren sändes ut till de familjer de kände till samt till samtliga svenska habiliteringsverksamheter för barn och ungdom. Via FUB efterlystes fler föräldrar till barn med SLO.

Läkaren Lena Starck på Sachsska barnsjukhuset tog kontakt med Huddinge sjukhus specialister professor Ingemar Björkheim och Ulrika von Döbeln, docent, barnläkare och klinisk kemist med ämnesomsättning som specia­litet. De tog tillsammans fram ett diagnostiskt test för SLO och en behandling med kolesterol och gallsyra. I oktober 1993 dia­gnosti­cerades det första barnet med SLO i Sverige med den nya metoden, som byggde på mätning av halten av förstadiet till kolesterol, 7 DHC, i ett blodprov från barnet.

Föräldragruppen arrangerade i december 1993 det första seminariet om SLO. Ett medicinskt nätverk bildades och så småningom ett kunskaps­team på Sachsska barnsjukhuset, representanter från habilitering och vård inkluderades i teamet.

I mars 1995 ordnade föräldragruppen en konferens om SLO med stöd av Stockholms läns landsting (SLL) och FUB. Sommaren 1995 hölls den första amerikanska konferensen om SLO Föräldrarna i den svenska intresse­gruppen tog med stöd av FUB fram två informa­tions­material om SLO. Ett kunskapscentrum om SLO bildades 1996 på Sachsska barnsjukhuset i Stockholm med pengar från Socialstyrelsen. Våren 1997 arrangerade centret en informationsdag för föräldrar, då bl.a. … . Ett medicinskt vårdprogram togs fram samt råd för habiliterings­insatser.

Sveriges första avhandling om SLO kom 2002 och den skrevs av Lena Starck.

publicerad: 2013-09-29
ändrad:


RSS

Klicka på den här symbolen för att prenumerera på uppdateringar av sidan

snabblänkarVåra texter är licensierade under Creative Commons. Det betyder att du gärna får använda dem i icke kommersiella syften, men inte får tjäna pengar på våra texter. Länka alltid tydligt till oss och var tydlig med vem som författade artikeln. Bilder är inte licensierade, men fråga så ordnar vi det.

senaste uppdatering
2017-11-23